DELA

Bra förslag förkastas

I maj föreslog Anders Eriksson (ÅF), med stöd från ledamöter från Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna, att lagtinget ska utreda att starta en vänskapsgrupp med Sveriges riksdag.

Nu har lag- och kulturutskottet behandlat förslaget. Utskottet ställer sig positiv till förslaget och tycker att en dylik grupp även kunde bildas för kontakt med ledamöter i Finlands riksdag.

Det finns även medel för den här typen av verksamhet i budgeten.

Motionen föreslås ändå förkastas, eftersom åtgärdsmotioner enbart kan riktas till riksdagen, landskapsregeringen, självstyrelsepolitiska nämnden eller talmanskonferensen och inte till lagtinget.

I utlåtandet konstateras att vänskapsgrupper kan initieras av ledamöterna i nästa lagting, utan åtgärdsmotion. (eh)