DELA

Bra bokslut för ÅHS

Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) godkände bokslutet för 2009 på sitt möte i fredags. Resultatet visade att man underskridit budgeten med 340.000 euro.
Man diskuterade även förutsättningarna för att ta emot fler patientgrupper inom ÅHS tandvård, vilket man tro kan klarläggas under 2010.
Som extra ärende beslöt man om ett investeringsanslag för en ny sänghiss till Ålands centralsjukhus.
– Den gamla är från 1950-talet och det börjar bli bekymmer med att få tag på reservdelar, säger förvaltningschef Tom Axberg.
För tillfället är sänghissen trasig. Axberg bedömer att kostnaden för en ny sänghiss blir cirka 100.000 euro. (ns)