DELA

Bra år för Nordea på Åland

Nordea Bank Åland hade en fortsatt god volymtillväxt för både sparande och finansiering, samtidigt som kontorets lönsamhet ligger i landets absoluta topp.
Det skriver man i ett pressmeddelande i samband med finanskoncernen Nordeas årsredovisning för 2006.
Sparandet vid Nordea på Åland ökade med 17,2 procent medan finansieringen, som uppges varit rekordlivlig, ökade med hela 20,4 procent .
Höjd efterfrågan på krediter noteras för både företags- och privatkunder .
– Bolånemarknaden har varit klart livligare än vad vi väntade oss för fjolåret, de höjda räntenivåerna till trots. Noterbart är även att företagsköp och överlåtelser på grund av generationsväxlingar nu börjar synas på allvar vilket i sin tur ökat företagsfinansieringen, uppger kontorsdirektör Jan-Erik Rask.(ab)