DELA

Bowlingen får nytt maskineri

Bowlingmaskineriet i Idrottsgården byts ut under 2016 och 2017. Dagens utrustning är från tiden då Idrottsgården byggdes och kräver mycket underhåll.

Kostnaden beräknas till 241 000 euro. Landskapet har beviljat hälften av summan i PAF-stöd under förutsättning att staden sköter drift och underhåll av anläggningen under 30 år. Resten av renoveringskostnaderna ingår i stadens budget och ekonomiplan.

Orsaken till att arbetet görs i två etapper är att reservdelar från de maskiner som först byts ut kan hålla de andra maskinerna i drift ytterligare ett år. (tt-s)