DELA

Böter för snattare av hörlurar

En vid tillfället låst cykel av märket GT Avalanche har tagits från cykelparkeringen vid Ålands lyceum. Händelsen ägde rum den 17 december och rubriceras som stöld.
Under fredagen togs ett par hörlurar från en butik på Storagatan, hörlurarna återlämnades i försäljningsdugligt skick och snattaren tilldelades böter. (jo)