DELA

Böter för postpaket med knarktabletter

Trettiofem dagsböter på totalt 1 050 euro blir straffet för en man som döms för narkotikabrott.