DELA

Böter för misshandel och vapeninnehav

Ålands tingsrätt har dömt en man till 60 dagsböter på sammanlagt 2.520 euro för misshandel och innehav av eggvapen på allmän plats. Dessutom ska den dömde betala sammanlagt 1.589,78 euro euro i ersättning till den misshandlade kvinnan och dagtraktamenten, reseersättningar samt ersättning för inkomstbortfall för vittnen.
Båda brotten ägde rum i september 2009 i centrala Mariehamn utanför en nattklubb. Den dömde mannen hade inlett ett bråk med en för honom okänd man och kvinna. Efter att ha knuffat omkull den andre mannen gav han ett knytnävsslag åt kvinnan när hon försökte få mannen att avlägsna sig. Knytnävsslaget ledde till att kvinnan låg medvetslös ett tag på marken. Kvinnan fick skrapsår, rodnader, suddig syn och generellt dubbelseende samt nedsatt känslighet på flera ställen av kroppen.
Vittnen såg händelsen och tillkallade polis. Då visade det sig att den dömde mannen också hade en kniv i fickan. Han kunde inte ge en godtagbar förklaring till varför han hade den på sig. (ns)