DELA

Böter för kajarbete utan miljötillstånd

Den person som var ansvarig för utbyggnaden av Rederi ab Eckerös kaj i Eckerö Berghamn i mitten på 2000-talet dömdes i fredags till dagsböter för brott mot tillståndsplikt av vårdslöshet i samband med bygget.
Landskapsregeringen polisanmälde rederiet i februari 2005 efter att miljöinspektionen konstaterat att man fyllt ut kajområdet med 8.000-9.000 kubikmeter massa och pålat utfyllnadens ena sida med ett 30-tal stålbalkar. Landskapsregeringen stoppade kajbygget i väntan på miljöprövningsnämndens tillstånd som rederiet hade sökt dessförinnan.
Vid straffmätningen har tingsrätten tagit hänsyn till att det inte var uppenbart att miljötillstånd skulle ha krävts enligt då gällande praxis och att lång tid har gått sedan händelsen. Den ombyggnadsansvariga dömdes därför till 35 dagsböter, totalt 1.400 euro. (ao)