DELA

Böter för att ha pumpat vatten

Polisen har i två fall gett böter åt personer som pumpat vatten ut vattendrag utan att ange mängden till rätt myndighet.
– Alla som tar vatten ur vattendrag är skyldiga att ange för ÅMHM hur stor mängd vatten som används, förklarar undersökningsledare Christoffer Ahlfors vid polisen.
I båda fallen är bötesbeloppet litet, under tio dagsböter. (ka-f)