DELA

Böte för att ha kört för sakta

En kvinna i 70-årsåldern har dömts till böter för att hon kört för sakta och ryckigt på vägen från Svinö till Lemströms kanal i somras. Hon körde också på körfältet för mötande trafik i flera hundra meter.
Tingsrätten dömde kvinnan till ett lindrigt straff, fem dagsböter, för att hon hade äventyrat trafiksäkerheten grovt. Orsaken till det låga straffet var att hon lider av Alzheimers sjukdom. Hon har meddelat tingsrätten att hon inte längre kör bil. (ao)