DELA

Bostadsrätt på gång i Brändö

Nu finns långt gångna tankar på en bostadsrättsförening på Brändö. Den blir, om den blir verklighet, den första bostadsrättsföreningen i den åländska skärgården.
– Vi ska åtminstone försöka få till fyra bostäder i det nya bostadsområdet i Brändö by, säger Anna-Lena Eriksson, ordförande i en arbetsgrupp för en förening.
Intresse finns. Vid ett möte nyligen deltog ett tiotal Brändöbor.
– Vi har ännu inte pratat ihop oss om vilken typ av bostäder vi ska bygga, men kommunen kan gå in med att äga åtminstone en lägenhet, säger hon.
Samtidigt renoverar kommunen en rad mindre lägenheter i bankhuset i Brändö by. De är tänkta som hyresbostäder. (ka-f)