DELA

Bostadsbolag riskerar böter

Ett bostadsbolag som köpt en egnahemstomt i Horelliområdet i Mariehamn riskerar vite på 55 600 euro om man inte börjar bebygga tomten senast den 14 februari 2017.

Bolaget har, med hänvisning till sjukskrivningar, anhållit om att tidsfristen för bebyggandet ska förlängas. Det är inte tillräcklig vägande skäl, anser infrastrukturdirektör Kai Söderlund.

Han anser däremot att tidpunkten för när eventuellt vite ska krävas in kan förlängas med två år.

Infrastrukturnämnden tar ställning till frågan i morgon. (tt-s)