DELA

Borgen klar för Kobbarnas båk

Mariehamns stad borgar för det lån på 100.000 euro som föreningen Kobba Klintars vänner måste ta för att kunna finansiera rekonstruktionen av en båk på Kobbarna.
De totala byggkostnaderna uppgår till 130.000 euro. Föreningen har beviljats ett leaderbidrag för en stor del av summan men eftersom bidraget betalas ut i efterskott måste man i det här skedet ta ett lån.
Stadsfullmäktige beslöt i tisdags att gå in som borgenärer till en årlig provision på 0,20 procent av lånebeloppet.
Fullmäktige beslöt att också borga för ett finansieringslån på 1 miljon euro till Mariehamns energi för utbyggnad av fjärrvärmenätet. Borgensprovisionen är den samma som för Kobba Klintars vänner. (tt-s)