DELA

Borgen för ÅSS-hus

Staden går i borgen för ett lån på 120.000 euro till ÅSS. För pengarna skall man bygga ett hus för juniorverksamheten.
Segelsällskapet har i dag 70-80 aktiva juniorer och för det räcker dagens utrymmen inte till. Det nya juniorhuset byggs i anslutning till gästhamnen i Västerhamn.
Det är fullmäktige som fattar beslut om borgen på mötet tisdag kväll, men stadsstyrelsen rekommenderar enhälligt att borgen beviljas. (ht)