DELA

Borde svarat tydligare om handlingar som inte finns

En man vände sig för ett år sedan till polisen på Åland med begäran om att få ut offentliga dokument som gäller könsstympning samt handlingar som gäller förundersökning av ärekränkning.

Han fick förundersökningspappren och muntligt besked av kommissarie Olof Lindqvist om att något ärende gällande misstänkt könsstympning inte utretts av polisen och att det såldes inte finns några dokument.

I september i fjol vände sig mannen till biträdande justitieombudsmannen med klagomål på att han inte fått skriftligt svar på att de handlingar han begärt inte finns upprättade vid polismyndigheten.

I ett utlåtande till JO skriver landskapsregeringen att ”polismyndigheten borde ha besvarat förfrågan tydligare och upplyst klaganden om möjligheten att föra ärendet till myndigheten för avgörande”. (ms)