DELA

Bollhalla är tillräckligt varmt

Temperaturen i Bollhalla i Mariehamn har legat över eller strax under 18 grader vid mätningar gjorda i september i fjol och i februari.

Det konstaterar Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet ÅMHM som hade ålagt staden att vidta åtgärder för att säkra en minitemperatur på 18 grader efter att man fått klagomål om inomhustemperaturen.

Med det är ärendet avslutat. (pd)