DELA

Bolagsarvode enligt storlek

En styrelseordförande i stadens stora bolag föreslås få 3 000 euro i årsarvode och en i de mindre 1 500. Motsvarande belopp för ledamöterna är 1 000 respektive 500 euro.

Det anser stadsstyrelsen som i går behandlade frågan om arvoden i stadens egna bolag.

Ledamöternas sammanträdesarvodet föreslås ligga på samma nivå som grundarvodet i fullmäktige medan ordförande skulle få en 50 procent högre summa.

Stadsstyrelsen föreslår också att ett bolag skall räknas som stort då balansomslutningen är över 25 miljoner euro.

Fullmäktige har sista ordet i frågan. (tt-s)