DELA

Bokslut upp i fullmäktige på tisdag

Mariehamns stadsfullmäktige har möte i morgon tisdag och då ska man godkänna bokslutet för 2019. Bokslutet visar på ett underskott på 3,7 miljoner euro, vilket Nyan rapporterat om tidigare. En delorsak är att man fick in cirka 5,6 miljoner euro mindre i skatteintäkter än man budgeterat för. Totalt blev bokslutet 4,4 miljoner sämre än budgeterat.

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner bokslutet och ber fullmäktige att ta ställning till att bevilja ansvarsfrihet till politiker och tjänstemän som handhaft förvaltning och ekonomi under 2019.

Styrelsen ska diskutera revisorernas pm senare. (eh)