DELA

Boksläpp på sjöfartsmuseet

I morgon lördag klockan 14–16 firas ett andra boksläpp av Ålands emigrantinstituts nya publikation ”Ofärdsår på Åland – till 300-årsminnet av en nödtvungen migration”. Denna gång sker evenemanget i auditoriet på Ålands sjöfartsmuseum.

Hembygdsforskaren Björn Rönnlöf och antikvarien och marinarkeologen Marcus Lindholm från kulturbyrån berättar om Åland och stora ofreden.

Antologin ”Ofärdsår på Åland” består av artiklar av Johanna Aminoff-Winberg, Christer Kuvaja, Olle Hörfors, Jan Malmstedt, Marcus Lindholm och Björn Rönnlöf. Redaktör är Eva Meyer. (tr)