DELA

Boksläpp med föredrag på Föglö

I kvll måndag klockan 18 sker boksläpp av Ålands emigrantinstituts nya publikation ”Ofärdsår på Åland – till 300-årsminnet av en nödtvungen migration” på Föglö bibliotek.

I samband med boksläppet håller marinarkeolog Marcus Lindholm ett anförande om Föglö hembygdsförenings utställning ”300 år – sedan slaget vid Flisö”.

Antologin ”Ofärdsår på Åland – till 300-årsminnet av en nödtvungen migration” består av artiklar av Johanna Aminoff-Winberg, Christer Kuvaja, Olle Hörfors, Jan Malmstedt, Marcus Lindholm och Björn Rönnlöf. Redaktör är Eva Meyer.

Publikationen baserar sig på föredrag som artikelförfattarna höll under en seminariedag hösten 2014 som organiserades av Ålands emigrantinstitut här på Åland. Den utgör nummer 5 i institutets publikationsserie. (tr)