DELA

Bok om Åland nu på finska

Ålands fredsinstitut gav förra året ut boken ”Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering” på svenska och engelska. Nu finns boken även på finska.
– Vid kontakter med politiker, myndigheter, organisationer och journalister från Finland har vi märkt att det råder stor brist på bra finskspråkigt material om Ålands självstyrelse och demilitarisering. Därför ger Ålands fredsinstitut nu ut boken även på finska, och hoppas att den kan öka intresset och förståelsen för Ålands särställning. Den är översatt av Kari Sammo och kan köpas från fredsinstitutet och i välsorterade bokhandlar, skriver Robert Jansson på fredsinstitutet i ett pressmeddelande.
I boken beskrivs självstyrelsens och demilitariseringens historia samt dagsläget.
– Den är rikt illustrerad och ger en bra bild av såväl historiska skeenden som den senaste tidens utveckling, skriver Jansson.
I boken medverkar Susanne Eriksson (Åland – demilitariserat och neutraliserat område), Lars Ingmar Johansson (Ålands självstyrelse – bakgrund och dagsläge) samt Barbro Sundback (En succéhistoria). (ml)