DELA

Bogseringsövning på Ålands hav

Bevakningsfartyget Uisko och Svenska kustbevakningens fartyg KBV002 (Triton) övar nödbogsering och samarbete på Ålands hav på söndagen.

– Övningen grundar sig på handlingsplanen som överenskommits mellan Gränsbevakningsväsendets marina enheter och Sveriges kustbevakning på sammarbetsmötet, skriver man i ett pressutskick.

Övningens syfte är att öva samarbetet mellan bevakningsfartygen, kommunikation under nödbogserings situationer och speciellt att ge nödbogsering på öppet hav. Bogseringen sker på Ålands hav sydväst om Marhällan. (hh)