DELA

Bogserades efter maskinhaveri

Under fredagsnatten fick en båt maskinhaveri kring Västerhamnen i Mariehamns utlopp. Kökars patrullbåt råkade vara i närheten och ryckte ut. Båten och sällskapet bogserades till Korrviks fiskehamn.
Natten mot söndagen drabbades en annan båt av maskinhaveri ute på Föglöfjärden. Solklubbs patrullbåt kom till platsen och bogserade båten med en person ombord till Lemland Rönnskag.
Ingen person kom till skada och bogseringsarbetet var problemfritt. (cl)