DELA

Boende i Torp vill ha sänkt hastighet

Ett fytiotal boende i Torp by i Jomala har skrivelse bett kommunen att ansöka hos landskapsregeringen om en sänkning av hastighetsbegränsningen i byn. Just nu är 70 kilometer i timmen maxfart, men de boende vill att den sänks till 50 kilometer i timmen på vägarna mellan Sviby och Torp och mellan Södersunda och Torp.
Trafiken genom byn har ökat markant den senaste tiden, menar de boende. De anser att de passerande bilarna ofta har en högre hastighet än vad som är lämpligt i ett bysamhälle och det är bara en tidsfråga innan det inträffar en olycka, skriver de.
Kommunstyrelsen beslutade i måndags att delge landskapsregeringens trafikavdelning skrivelsen från de boende och uppmana landskapet att hastigheten sänks.
Redan 2006 lämnades en liknande skrivelse in. Landskapsregeringen avslog då de boendes anhållan om sänkt maxhastighet med hänvisning till den lilla trafikmängden och att de flesta körde under 50 kilometer i timmen ändå. (mw)