DELA

Blumenthal inte behörig i Saltvik

Domkapitlet har än en gång bedömt att Peter Blumenthal inte är behörig posten som kyrkoherde i Saltvik församling, skriver Kyrkpressen. Blumenthal sökte tjänsten även 2016 men fick inte jobbet. Liksom 2016 var Blumenthal den enda sökanden till tjänsten den här gången.

– Behörigheten bedöms utgående från två delar. Dels ska den sökande ha den rätta utbildningen men dels också förmåga och skicklighet att sköta uppdraget. Domkapitlet bedömer att han är obehörig gällande den senare delen, säger notarie Linus Stråhlman till Kyrkpressen.

Blumenthal var tidigare kyrkoherde i Saltvik församling men lämnade posten 2013 efter en förtorendekris. För tillfället är han tf församlingspastor i Jomala församling.

Carolina Lindström fungerar som tf kyrkoherde i församlingen till och med maj 2019. (mk)