DELA

Blöt sommar i prognoserna

Finlands meteorologiska institut anser att det är 50 procents chans att det regnar mera än normalt under juli, augusti och september.

Fmi bygger sitt antagande på material från den europeiska centralen för långsiktiga prognoser.

Temperaturerna förväntas vara normala under slutet av sommaren.

De långsiktiga prognoserna baserar sig på sannolikhetskalkyler. (tt-s)