DELA
Foto: Erkki SantamalaGustav Blomberg.

Blomberg leder antirusprojekt

Gustav Blomberg är ny projektledare för Folkhälsan på Ålands projekt Vision Nolltolerans. Han efterträder Alexandra Walk-Liljeroos som har fått ett nytt uppdrag på Ålands Näringsliv som centrumledare.

Vision Nolltolerans startades 2013 på initiativ av Ålands landskapsregering och jobbar för att höja alkohol- och tobaksdebutåldern och för att alla barn och ungdomar på Åland ska få en trygg uppväxt i en rusmedelsfri miljö.

Projektet arrangerar bland annat föräldrastödsprogram och utbildning om riskbruk och missbruk. (tt-s)