DELA

Blir lekpark i Miramarpark

En lekpark eller yta för lek kommer att ingå i den park som planeras mellan stadsbiblioteket och Alandica, det konstaterar stadsstyrelsen som tog upp ärendet med anledning av den motion om en kulturell lekpark som lämnats in till stan.
Det är tekniska nämnden som har uppdraget att bygga upp parkområdet invid Österleden. I beredningen konstateras bland annat att stadsstyrelsen är positiv till att parkens lekavdelning ges en ”icke konventionell utformning” men betonar att det i först hand är Maritima Mariehamn som skall fungera som ledning vid stadens offentliga rum.
Planen för den så kallade Miramarparken kommer att slutföras i början av året, varefter berörda nämnder får möjlighet att ta upp den till behandling. (ab)