DELA

Blåsigt väder har blandat upp algerna

I havsområden har mängden blågrönalger vanligtvis vuxit i juli-augustiskiftet, men det blåsiga vädret har gjort att blågrönalgerna för det mesta hållits blandade med vattnet. Det skriver Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

– Inga stora ytansamlingar har observerats.

I insjöar har blågrönalger observerats i mindre mängder än vanligt i större delen av landet. Endast i Norra Karelen och Mellersta Finland har blågrönalger observerats i större mängder än vanligt. Vanligtvis förekommer blågrönalger och algblomningar i insjöar rikligast i augusti. (hh)