DELA

Bjuder till samtal om kungsgården

Ålands golfklubb har riktat en rad allmänna frågor till landskapsregeringen om golfanläggningen i Kastelholm. Ett av spörsmålen gäller kungsgården. I sitt svar skriver landskapsregeringen att en diskussion kommer att hållas med olika parter om vilka möjligheter och idéer som finns gällande användningsområde och skötsel.
När kommande väginvesteringar planeras ska allévägen samt anläggande av en ny allé mot Kungsgården samt golfanläggningen att beaktas.
Om golfklubben vill ändra användningen av ett område som redan arrenderas måste en preciserad anhållan skickas till landskapsregeringen. Det gäller till exempel om nya övningsområden inrättas. (ak)