DELA

Björnhuvud ska få vägbelysning

Björnhuvudvägen i Eckerö är landskapsägd bygdeväg med en hastighetsbegränsning om 70 kilometer i timmen – och ska snart bli upplyst.

– De planerade vägbelysningsstolparna ska placeras minst tre meter från vägkanten, konstaterar byggnadstekniska nämnden i sitt protokoll.

Det smala vägområdet gör att de flesta stolpar måste placeras på privatägd mark.

Nämnden beslöt på sitt senaste möte att projektet bjuds ut enligt anbudshandlingarna. Anbud kan antas förutsatt att markägarlov erhålls för placering av stolparna samt att Ålands landskapsregeringen godkänner anhållan om placering av vägbelysning. (hh)