DELA

Björklund får rubba fornminne

Krögarparet Michael och Jenny Björklund får rubba de fornminnen som finns på området där paret planerar ett hotell i Sund Kastelholm.

Det beslutade kulturminister Johan Ehn (MSÅ) i går. Museibyrån undersökte området i december och nu har nu fått Musieverket i Helsingfors godkännande om att minnena får rubbas.

Fornminnena som byrån hittade under sina undersökningar var en tillverkningsgrop, ett stolphål, ett röjningsröse och en träkonstruktion från 1700- eller 1800-talet. (al)