DELA

Björkholm får ej sluta i kommitté

Datainspektionschef Susanne Björkholm får inte befrielse från uppdraget som sekreterare i den parlamentariska kommitté som ska se över tillämpningen av jordförvärvsbestämmelserna.
Björkholm vill sluta med motiveringen att hon innehar uppdraget i sin tjänst som administrationschef, från vilken hon är tjänstledig.
Landskapsregeringen anser att det inte är ändamålsenligt att byta sekreterare med bara tre månader kvar av gruppens arbete. Kommittén ska redovisa sitt förslag senast den sista december i år. (ak)