DELA

Biträdande justitiekansler besöker Mariehamm

Biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen besöker Mariehamns stad den 20 mars.
Han vill ha presentationer av stadens organisation, upprätthållandet av personalens sakkunskap och arbetsmängd, stadsplanläggning och stadsplaneprocessen, barnskyddsärenden och utkomststödsärenden.
Efter presentationen kan personalen tala förtroligt med biträdande justitiekanslern.
– Det är en standardgranskning som görs då och då, säger stadens kanslichef Emma Dahlén. (pd)