DELA

Biten av hund – ägaren friad

En hundägare i Godby har friats av tingsrätten efter att hennes hund i oktober 2008 bet en förbipasserande kvinna i vaden. Hundägaren hade inte underlåtit att övervaka hunden eftersom det var hundägarens lillebror som hade släppt ut den ut huset, kom rätten fram till.
Trots det ska hundägaren betala 150 euro för sveda och värk och andra tillfälliga men till den bitna kvinnan. Hundägare ska också betala en tredjedel av kvinnans rättegångskostnader eller knappt 800 euro.
Den hundbitna kvinnan har anmält missnöje med tingsrättens dom som alltså ska prövas i Åbo hovrätt så småningom. (ao)