DELA

Biskopen på visitation i Lemland-Lumparland

Biskop Björn Vikström förrättar visitation i Lemland-Lumparlands församling den 20–22 oktober.

Biskopen åtföljs av prästassessor Johan Westerlund, kontraktsprosten Mårten Andersson, stiftssekreterare Virva Nyback och notarie Clas Abrahamsson.

På programmet står besök i Lumparlands kommunkansli, i Stiftelsen Hemmet, samt överläggningar med församlingens anställda och förtroendevalda.

Under lördagen besöks Kapellhagen och Sveagården och på kvällen blir det konsert och kvällsandakt i S:ta Birgitta kyrka.

På söndagen hålls högmässa i S:t Andreas kyrka och efter den hålls kyrklunch i Birgittagården med allmän visitationsstämma. (ka-f)