DELA

Biskopen besöker Jomala församling

Den 26-28 oktober besöker biskop Björn Vikström Jomala församling tillsammans med domkapitlets prästassessor Anders Laxell och notarie Clas Abrahamsson.
Under fredagen besöks Vikingaåsens skola, Ålands försöksstation, Ålands landsbygdscentrum och Djurviks gästgård.
Överläggningar hålls med representanter för Jomala kommun i kommungården och med församlingens frivilliga medarbetare.
På lördagen träffas församlingens medarbetare på Gregersö lägergård. Mitt på dagen hålls andakt på De gamlas hem och senare kyrkkväll med föredrag av biskopen. Dramagruppen och Oratoriekören medverkar.
Söndagen blir det familjemässa ”Barn i Guds tid” i kyrkan med predikan biskopen. Efter mässan blir det lunch S:t Olofsgården till förmån för Jomala diakoniförening.
Efter lunchen hålls allmän visitationsstämma i församlingshemmet. Till stämman kallas församlingens alla medlemmar. (ka-f)