DELA

Biskoparna stöder kvinnliga präster

Kvinnors prästerskap möter ännu motstånd både i ord och handling trots att det i år har gått 30 år sedan beslutet att öppna prästämbetet. Det skriver en grupp präster till biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. De uttrycker att de är bekymrade över jämställdheten bland präster, enligt Kyrklig tidningstjänst.

– Det är bekymrande att höra om erfarenheter av att prästernas jämställdhet inte förverkligas. Kvinnors arbete i prästämbetet har ett enhälligt stöd bland alla biskopar. Vår kyrka har bara en syn på ämbetet. Enligt den är prästämbetet inte knutet till kön, konstaterar ärkebiskop Kari Mäkinen. (ikj)