DELA

Biskopar eniga i flyktingkrisen

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopar är eniga om att alla flyktingar, oberoende av tro, ska behandlas jämlikt i den hjälp som ges för att underlätta flyktingkrisen i Europa.

Biskoparna säger att ett gott samhälle tar såväl hand om sina egna medborgares behov som ser nöden hos dem som söker skydd. De påminner om att människor inte får behandlas olika på grund av medborgarskap eller religion.

I uttalandet som biskoparna gjort i samband med biskopsmötet i Borgå skriver de att världen står inför en enorm utmaning. ”Miljoner människor flyr undan krig och förföljelse. Det handlar om både flyktingarnas liv och vår medmänsklighet.”

Detta enligt Kyrklig tidningstjänst. (ka-f)