DELA

Biskop Vikström besöker Åland

Första besöket på Åland för den nye biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, sker den 7 mars när han medverkar i kaplansinstallationen i Mariehamns församling.
Följande dag står besök i Ålands prosteri på schemat. (ns)