DELA

Birkas styrelse ger råd om aktieförsäljning

I dag, fredagen den 9 november, inleder som väntat Rederiaktiebolaget Eckerö sitt nya köpeanbud på samtliga återstående aktier i Birka Line.
Efter aktieköpen den 30 oktober äger Eckerö redan 85,7 procent av aktierna och 84,4 procent av rösterna i Birka.
Dagens anbud är 17,00 euro per A-aktie och 16,00 euro per B-aktie, vilket är samma pris som i maj i år. Anbudstiden går ut den 30 november.
Birka Line informerade i ett pressmeddelande i går kväll att de mottagit anbudet och att Finansinspektionen har godkänt handlingen. Styrelsen i Birka Line bekantar sig nu med anbudet och kommer därefter att avge ett utlåtande till aktieägarna.
Anbudet utreds av styrelsemedlemmarna Magnus Lundberg och Sören Pettersson. (ka-f)