DELA

Birka Line får näringsrätt

Landskapsregeringen har gett Birka Line Abp rätt att utöva näring på Åland trots att företaget inte uppfyller kravet på att 2/3 av styrelsen har hembygdsrätt. I den nya styrelsen saknar två av de fem medlemmarna åländsk hembygdsrätt.
Landskapet motiverar beslutet med att Birka Line sedan länge verkat på Åland, att verksamhetsspråket är svenska, att majoriteten av styrelsemedlemmarna har åländsk hembygdsrätt, att bolaget utgör en betydande arbetsplats i det åländska samhället samt att bolaget genom styrelsesammansättningen tillförs värdefull kompetens.
Även takläggningsföretaget Icopal Katto Oy från Esbo har ansökt om dispens från kravet på styrelsens sammansättning, men där blev det ett nej till permanent näringsrätt från landskapsregeringen. Istället får företaget tillfällig näringsrätt till och med den sista december 2012. (as)