DELA

Biograflag går i graven

En landskapslag från tidigt 1940-tal om offentliga filmvisningar är på väg att upphävas. Den innehåller bland annat bestämmelser om hur en biograf ska vara utformad och vaktmästarens minimiålder, som enligt den föråldrade lagen är 21 år.

Den ersätts inte med någon ny lag. De viktigaste bestämmelserna finns i landskapets plan- och byggnadslag och räddningslag. (pd)