DELA

Billigt med barn på Kumlinge

Kumlinge kommuns budget för 2019 innehåller sänkta dagisavgifter, en renovering av skolan och satsningar på äldreomsorgen.

Kumlinge inför Ålands lägsta barnomsorgsavgifter uppger kommunen. Första och sista året i barnomsorgen blir helt avgiftsfria och maxavgiften för de resterande åren halveras.

Budgetens resultat är 6 000 euro och årsbidraget 134 000 euro, det betyder att kassan vid årets slut beräknas bli 628 000 euro. Samtidigt sänker kommunen inkomstskatten till 18,5 procent. (dh)