DELA

Billigare Mise för Saltvikspensionärer

Egenpensionstagare i kommunen som endast får folkpension får betala 50 euro mindre i Mise-avgift.
Saltviks kommunfullmäktige har beslutat att pensionärerna ska få ett bidrag så att 2009 års grundavgift sänks med 50 euro per hushåll. (tl)