DELA

Billigare el inom räckhåll

Åland har under flera år arbetat för att betraktas som ett enskilt el-land av Sverige. Ett sådant erkännande skulle leda till att nätavgiften sänks betydligt för den el som Åland importerar via Sverigekabeln.
Ålands problem är att anslutningen på Väddö passerar via privata Vattenfalls regionnät innan den når fram till stamnätet. Vattenfall tar idag ut en regionnätsavgift på drygt 960,000 euro på grund av att Åland inte blivit godkänt som eget el-land ännu av Sverige.
Förra året tillsatte dåvarande infrastrukturminister Mona Sahlin (s) en utredning för att försöka lösa det åländska problemet.
I tisdagen träffade en åländsk delegation med kansliministern Britt Lundberg (c) i spetsen den svenska utredaren Sten Kjellman som skall lämna ett utlåtande till Sveriges regering i mars 2007, meddelar Gunnar Westerholm vid Ålandskontoret i Stockholm.
En av de aspekter som kommande utredning kommer att ta större fokus på är Ålands ställning som självstyrt område och den behörighetsuppdelning som finns mellan Finland och Åland. Enligt Sten Kjellman kan den åländska historien som autonomt område bli avgörande för en eventuell positiv lösning, skriver Westerholm.
I dag har en åländsk tvåmannadelegation blivit inbjuden att redovisa Ålands syn på saken inför hela utredningsgruppen som förutom Sten Kjellman består av ett tiotal representanter från svenska regeringskansliet och näringslivet.
Torsdagen den 21 december träffar Britt Lundberg energi- och vice statsminister Maud Olofsson (c), som även är hennes personliga vän, för att informera på högsta möjliga politiska nivå. (as)