DELA

Bilist nära köra på barnvagn

En man har av Ålands tingsrätt dömts till trettio dagsböter à 6 euro för äventyrande av trafiksäkerheten.
Mannen var nära att köra på en barnvagn på ett övergångsställe vid Skillnadsgatan i Mariehamn.

Den 9 juli förra året höll en bilist på att köra på en barnvagn vid ett övergångsställe vid Skillnadsgatan i Mariehamn. När föraren kom körande längs gatan höll en familj med två barnvagnar på att ta sig över övergångsstället och föraren som höll en för hög hastighet för att hinna stanna blev tvungen att vika undan för att inte köra på den ena barnvagnen.
Föraren har medgett äventyrande av trafiksäkerheten men bestridit åklagarens yrkande på grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Tingsrätten gick på den åtalades linje och förkastade åklagarens yrkande på grovt äventyrande.
Tingsrätten ansåg att föraren inte hade något uppsåt att bete sig så att han förorsakade fara för familjen på övergångsstället.
Föraren hade vid tillfället bara haft körkort i två månader och tingsrätten menar att hans trafikbeteende bestod i avsaknad av erfarenhet, rutin och förmåga att bedöma trafiksituationen som uppstod vid övergångsstället. (ml)