DELA

Bilimporten steg i mars i år

Ålands motorfordonsbyrås statistik visar att det under mars månads registrerades totalt 28 nya personbilar, fyra paketbilar samt en lastbil/buss. Det totala antalet, 33, är åtta färre än samma månad i fjol och en minskning med fem stycken jämfört med månaden innan. Populäraste märket den här månaden var Volkswagen som tio stycken satsat på följt av fyra stycken Mazda samt tre av märket Honda.
I mars importerades totalt 108 bilar fördelat på 53 stycken från riket och 55 stycken från utlandet. Det är en ökning med 23 bilar jämfört med samma månad förra året, men en miskning från februari med 35 bilar.
I år har totalt 106 nya fordon registrerats och 324 fordon importerats. (mt)