DELA

Bilfri dag ja, men hur?

Den bilfria dagen den 22 september blir ett fast och återkommande evenemang i Mariehamn. Det beslöt stadsstyrelsen i torsdags.
Men hur dagen skall firas har man inte beslutat om. Däremot beslöt stadsstyrelsen uppmana miljönämnden att komma med radikalare åtgärdsförslag för att minska utsläppen från trafiken. (ht)