DELA

Bildningsnämnden vill träffa föräldrar

Bildningsnämnden i Mariehamn vill föra en diskussion med skolelevernas föräldrar. Därför har man kallat Hem och skolaföreningarna i staden till ett gemensamt möte i Strandnäs skolas auditorium ( högstadiet) den 22 oktober klockan 18.30.
På mötet ska bildningsnämndens medlemmar presenteras och så ska man föra en diskussion kring samarbetet mellan skola och föräldrar. En fråga som ska besvaras är vad som är skolans roll och uppgift. Under mötet presenteras även skolpsykologerna och en information hålls om sömnens betydelse för hälsa och inlärning.
Slutligen hålls en kort presentation av det kommande värdegrundsarbetet. (ml)